Hvem er vi?

Vi Nordeuropas største bedrift inden for avl af læggekartofler. Vi står selv for dyrkningen af vores 750 ha læggekartofler, med vores store maskinpark, der indebærer diverse maskiner fra Grimme og New Holland.

 

Vi bestræber os på at behandle kartoflerne skånsomt, hvor vi med GPS styring kan undgå sten og derved har minimale beskadigelser i vores kartofler. Vi dyrker kartofler med påpasselighed, grundighed og omhu for at sikre en høj kvalitet. Kartoflerne bliver håndsorteret ved optagning og indlagring for at eventuelle urenheder fjernes og kun det pæne produkt lagres. Kartoflerne indlagres i vores 5 lagerhaller, hvor vi med kølekapacitet/ventilation, kan sikre kvaliteten af læggekartoflerne i hele sæsonen. I alt lagres der ca. 30.000 tons om året.

Vores historie

I 1952 etablerede Knud Kristensen et kartoffelkogeri i Roum, og senere kom der yderligere 2 kogerier til Jylland. Kartoffelkogeriet i Roum var det største i Danmark, og da produktionen var på sit højeste, blev der kogt 60.000 tons kartofler om året. Kogningen af kartofler fortsatte frem til oliekrisen i 1972, der gjorde at rentabiliteten i kartoffelkogning ikke længere var til stede. Udover kogning af kartofler blev der købt/solgt kartofler, ligesom der blev vasket og pakket kartofler på eget pakkeri. På dette område var virksomheden en af de første i Danmark. Kartoffelvask foregik med varmt vand- modsat i dag, hvor det foregår med koldt vand – det varme vand var genbrugsvand fra kartoffelkogningen. Virksomheden havde før Danmarks indtræden i EF en stor produktion af kartofler på egne jorder i Sverige.

Virksomheden har, fra at være en handelsvirksomhed, udviklet sig til også at have en betydelig egenproduktion af lægge- og spisekartofler på egne og forpagtede jorder. Den af Knud Kristensen personligt drevne virksomhed, blev i 1967 omdannet til et selskab, og Knud Kristensen og sønnen Kaj Kristensen var indehavere af selskabet. I 1979 indtrådte en anden af sønnerne, Jens Kristensen, også i selskabet, og fra år 1999 har Jens Kristensen været eneejer af firmaet. Fra 1998 og hel frem til i dag har Jens i tæt samarbejde med landbrugs og -Produktionsleder Lars Christensen drevet Nordeuropas største kartoffelcentral inden for læggekartofler.

Kartofler fra hele kongeriet

Knud Kristensen ApS, der i dag benævnes Møldrup Kartoffel Eksport, dyrker selv 1350 ha. landbrugsjord, hvoraf de ca. 750 ha. er med læggekartofler. Til dyrkning af de mange ha. har selskabet sin egen moderne maskinpark. I 1991 blev der opført en moderne sorteringscentral til håndtering af læggekartofler. Virksomheden byggede nye haller i forholdsvis år 2000, 2003, 2005, 2008, 2018 samt 2020. I alt har virksomheden ca 12000 m2 bygninger, som breder sig på den gamle Hobrovej imellem Roum og Møldrup.