Profil

Fra kartoffelkogeri til eksport af læggekartofler
I 1952 etablerede Knud Kristensen et kartoffelkogeri i Roum, og senere kom der yderligere 2 kogerier til Jylland. Kartoffelkogeriet i Roum var det største i Danmark, og da produktionen var på sit højeste, blev der kogt 60.000 tons kartofler om året. Kogningen af kartofler fortsatte frem til oliekrisen i 1972, der gjorde at rentabiliteten i kartoffelkogning ikke længere var til stede. Udover kogning af kartofler blev der købt/solgt kartofler, ligesom der blev vasket og pakket kartofler på eget pakkeri. På dette område var virksomheden en af de første i Danmark. Kartoffelvask foregik med varmt vand- modsat i dag, hvor det foregår med koldt vand - det varme vand var genbrugsvand fra kartoffelkogningen. Virksomheden havde før Danmarks indtræden i EF en stor produktion af kartofler på egne jorder i Sverige.

Virksomheden har, fra at være en handelsvirksomhed, udviklet sig til også at have en betydelig egenproduktion af lægge- og spisekartofler på egne og forpagtede jorder. Den af Knud Kristensen personligt drevne virksomhed, blev i 1967 omdannet til et selskab, og Knud Kristensen og sønnen Kaj Kristensen var indehavere af selskabet. I 1979 indtrådte en anden af sønnerne, Jens Kristensen, også i selskabet, og fra år 1999 har Jens Kristensen været eneejer af firmaet.

Kartofler fra hele kongeriget
Knud Kristensen ApS, der i dag benævnes Møldrup Kartoffel Eksport, dyrker selv 800 ha. landbrugsjord, hvoraf de ca. 360 ha. er med læggekartofler. Til dyrkning af de mange ha. har selskabet sin egen moderne maskinpark. Selskabet har desuden en kreds af tilsluttende avlere. Disse er jævnt fordelt over hele Danmark, dog med hovedvægten i det nordjyske område, samt Sydsjælland, Lolland og Falster. I 1991 blev der opført en moderne sorteringscentral til håndtering af læggekartofler, og i år 2000 blev der ligeledes opført et kombineret køle- og tørrehus på selskabets ejendom i Roum. Lagerplads, kølehus og sorteringscentral udgør i dag 7000 kvm., og kan rumme ca. 60.000 tdr. kartofler.

Pelsdyravl
Sælger ræve til Alaska
Egentlig startede det hele som et forsøg, men det viste sig hurtigt at være en god forretning. I begyndelsen forsøgte Knud Kristensen at kombinere kartoffelproduktion med pelsdyravl, fordi overskudsproduktionen ved kogning af kartofler var en glimrende føde for mink og andre pelsdyr. Pelsdyravl viste sig at være god forretning, og siden 1965 har selskabet årligt udvidet, og i dag udgør pelsdyravlen en god del af forretningsområdet hos Møldrup Kartoffel Eksport, som i dag er ejer af flere farme.

Især ræveavlen går godt, bl.a. takket været den daglige leder Ole Olsen, som har stor ekspertise i inseminering af ræve, og firmaet råder i dag over nogle af de bedste ræve i verden. Et bevis herpå er bl.a., at man har formået at eksportere avlstæver til Alaska. Den høje kvalitet indenfor ræveavl har desuden medført at virksomhedens pelsdyravl flere gange er nået helt til tops på Dansk Pelsauktion, og herudover er der høstet megen hæder på Hudon Bay i England.

Etisk og miljømæssig forsvarlig pelsdyravl
I 1999 etablerede Jens Kristensen sammen med Klaus Rasmussen, der i bosiddende i Holland, selskabet "Sember Avanti", som på latin betyder "Altid Fremad".

Det er selskabets hensigt at etablere en ny og moderne minkfarm i Møldrup. Grundlaget for selskabet er, at avlen af pelsdyr skal være både rentabel og etisk forsvarlig. Det miljømæssige er i højsædet i firmaet, og det gælder både arbejdsmiljøet og omtanken for omverdenen, samt et højt dyrevenligt aspekt. For at opfylde disse krav bl.a. til dyrevelfærd, har man et fortrinligt samarbejde med diverse myndigheder, samt Landbrugets Forskningscenter i Foulum.